Μην κάθεστε μπροστά απο ταύρο,πίσω απο μουλάρι δίπλα σε βλάκες...Είναι επικίνδυνο.!!!

Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ


Σύμφωνα με τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν. 2168/1993 όπως προστέθηκε με το άρθρου 10 παράγραφο 7 του Ν.3944/2011, από το άρθρο 59 του Νόμου 4249/14 « Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος υποχρεούται να καταβάλλει, για την έκδοση αδείας κατοχής κυνηγετικού όπλου, το δεκαπλάσιο των τελών που προβλέπονταν κάθε φορά. (ΑΡ.ΦΕΚ 73/24-3-14)
Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν εντός διετίας, από τη λήξη της ισχύος της αδείας κατοχής υποβάλλει στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας και καταβάλλει το πενταπλάσιο των προβλεπόμενων τελών για την ανανέωση της. Μετά την πάροδο της ως άνω διετούς προθεσμίας, ο κάτοχος του κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του με δική του θέληση και πριν εξεταστεί με οποιοδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την Αρχή, υποβάλλει στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας και καταβάλλει το πενταπλάσιο των προβλεπόμενων τελών».
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι:
  • Οι κάτοχοι αδήλωτων κυνηγητικών όπλων, δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια, εάν προσέλθουν με δική τους πρωτοβουλία και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των αδειών, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ σε παράβολα, αντί του χρηματικού ποσού των 120 ευρώ που ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις.
  • Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων που έχει εκδοθεί άδεια κατοχής αλλά έχει λήξη η ισχύς της, δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια, εφόσον προσέλθουν στις αστυνομικές υπηρεσίες με δική τους πρωτοβουλία μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών, από την ημερομηνία λήξης της αδείας και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ σε παράβολα αντί του χρηματικού ποσού των 120 ευρώ που ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις.
  • Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων που έχει εκδοθεί άδεια κατοχής αλλά έχει λήξη η ισχύς της, δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια, εφόσον προσέλθουν στις αστυνομικές υπηρεσίες με δική τους πρωτοβουλία, μετά το πέρας της διετίας από την ημερομηνία λήξης της αδείας και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ σε παράβολα αντί του χρηματικού ποσού των 120 ευρώ, που ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις, εφόσον δεν έχουν πριν με οποιοδήποτε τρόπο εξεταστεί από αρμόδια αρχή για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.
  • Οι κάτοχοι των κυνηγητικών όπλων που έχει εκδοθεί άδεια κατοχής αλλά έχει λήξη η ισχύς της, θα έχουν νομικές συνέπειες, εάν μετά το πέρας της διετίας δεν έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και με οποιοδήποτε τρόπο εξεταστούν ή ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές για παράνομη κατοχή.
Στην περίπτωση αυτή θα κινείται αυτεπάγγελτα από τις Αστυνομικές Αρχές η ποινική διαδικασία σε βάρος των κατόχων κυνηγετικών όπλων.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους αστυνομικές Υπηρεσίες Ασφαλείας.

ΠΗΓΗ:  Κυνηγός & Φύση

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

ΤΥΠΟΣ ΚΥΝΗΓΙ - 4.6.2014

Κυκλοφορεί Τετάρτη4/6/14 και κάθε Τετάρτη, με τον Ελεύθερο Τύπο.

Υπόθεση....... Κυνήγι!Εποχή εκπαιδευτικών της πέρδικας
Είναι πρωί ,άγρια χαράματα
Στο ραντεβού μας σωστοί
Υπόθεση!
Κυνήγι!
Δεν πρόκειται να μας κατηγορήσει
να μας δικάσει!
Κανείς!
Δεν μιλάνε την γλώσσα μας,
Έλλειψη κατηγόρου
& δικαστή!
Αυτές καλημερίζουν τον ήλιο!
Που έδιωξε την νύχτα
Εμείς παγανιά
Με δυο εξαιρετικά σκυλιά
Πόιντερ - Γκορντον
Αγάλματα άλλης εποχής
Σηκώνονται !
Όλος ο κόσμος μια πέρδικα!
Σφίγγουμε νευρικά
την φωτογραφική στο χέρι
οι αισθήσεις σε συναγερμό
Ξερά κλικ κλικ
Χύνονται στην κατηφόρα απλώνοντας σαν βεντάλια

Ένα μικρό πουλί τρόμαξε
Ένας κόρακας έγραφε κύκλους
…& εμείς περήφανοι!
Κυνηγοί!
Ινδιάνοι σε άλλη εποχή
Κόψαμε ένα τραγούδι καλημέρας
Να ξεφύγουμε από την βαρύτητα
μα είμαστε και πάλι στο δικό της πεδίο!

# Γιώργος #

Κάποιου Γιώργου κυνηγού πέρδικας ελαφρά τροποποιημένο ...


ΠΗΓΗ: Gpeppas